Wat er met ons gebeurt, is minder belangrijk dan de houding die we ertegenover aannemen.

 

Gordon Livingston

 

De gedachte dat juist onze houding bepalend is voor de ernst van een gebeurtenis, ligt misschien niet voor de hand. 

Het gevolg ervan is dat de meesten van ons heel snel geneigd zijn de buitenwereld of anderen de schuld te geven van de dingen die met ons gebeuren en die ons niet bevallen.

Wij zijn ons er dan niet van bewust dat onze houding in elke situatie een keuze is, een proces dat in onszelf plaatsvindt en dat er van geen enkele gebeurtenis een dwingend gebod uitgaat om er zus of zo op te reageren.

Hoe rampzalig of onoverkomelijk het lot ook is, onze houding ertegenover bepalen we uiteindelijk altijd zelf. Of zoals de auteur van het citaat in enigszins andere bewoordingen zegt:

Ons lot wordt niet bepaald door wat we meemaken, maar hoe we dat beleven.